Handfatet från förr, lavoirkran och lantlig toalett.